Érettségire épülő szakképzésünk

Érettségizettek számára ajánlott szakmai képzések

Érettségizettek számára ajánlott szakmai képzések

 

 • Informatikai rendszerüzemelető
 • Gépgyártástechnológiai technikus
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

A  jelentkezési lapot itt találják az érettségi vizsgával rendelkezők (2 éves képzés): Jelentkezési lap.

A  jelentkezési lapot itt találják az ágazati szakmai érettségi vizsgával rendelkezők (1 éves képzés): Jelentkezési lap.

 


 

Érdeklődni lehet:

Balogh Gáborné - 78/461-600
Jávorné Hargitai Klára - 78/462-600

 

Informatikai rendszergazda

 

Informatikai rendszergazda

 

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04

 Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

II.

EGYÉB ADATOK

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

 Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

 Elméleti képzési idő aránya: 40 %

 Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

 Szintvizsga: -

 

 III.

PÁLYATÜKÖR

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
     
3141
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
Számítógép-szerelő
3141
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
Számítógép telepítő
3142
Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
Számítógép kezelő/operátor  
Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs  
Alkalmazás adminisztrátor
3143
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
Szoftvertelepítő  
Informatikai rendszergazda  
Hálózatüzemeltető
3144
Webrendszer- (hálózati) technikus
Webmester Adatbázis adminisztrátor

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek..

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Számítógépet kezelni, üzemeltetni;
Irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
Számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; 
Munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; 
Munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; 
Hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 
Alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására; Kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; 
LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; 
LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására; 
LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani; 
Kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni; 
Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni; 
Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani; 
Kisebb projekteteket menedzselni; Adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani;
Webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni; 
Vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni; 
VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni; 
Virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni.

 

Kapcsolódó szakképesítések

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

51 481 01

Adatbázis-kezelő

részszakképesítés

51 481 02 Szoftverüzemeltetőalkalmazásgazda részszakképesítés
51 481 03 Webmester részszakképesítés

 

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

10815 -12

Információtechnológiai alapok

10826-12

Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

10817-12

Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés

10828-12

Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete

10827-12

Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

CAD-CAM informatikus

CAD-CAM informatikus

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

II.

EGYÉB ADATOK

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Elméleti képzési idő aránya: 40 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

Szintvizsga: -

 

 

III.

PÁLYATÜKÖR

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör (ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelező rajzoló
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Műszaki rajzoló
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Számítógépes műszaki rajzoló
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Számítógépes tervrajzoló
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Szerkesztőrajzoló
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítástechnikai operátor
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép kezelő/operátor
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógépes periféria-berendezés kezelője
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógéphálózat-üzemeltető
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Adatbázis asszisztens
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Helpdesk operátor
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus PC-támogató
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Rendszeradminisztrátor
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép programozó asszisztens
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép ügyeletes
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógépes kisegítő technikus
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógépes műszaki technikus
3142 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógépes rendszerkarbantartó
7323 NC, CNC gépkezelő NC, CNC gépkezelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Számítógépet kezel, szoftvereket használ

Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit

Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket

Műszaki ismereteket alkalmaz

CNC vezérlésű szerszámgépet kezel

CAD feladatokat végez

CAM feladatokat végez

Üzembe helyezést, bővítést végez

 

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

 

Számítógépes műszaki rajzoló

rész-szakképesítés

 

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója 

megnevezése

10815 -12

Információtechnológiai alapok

10826 -12

Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

10817 -12

Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

10818 -12

CNC gépkezelés, programozás

10819 -12

CAM alapok

10820 -12

CAD alapok

 

Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03

Szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

2. EGYÉB ADATOK

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Szintvizsga: –

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően

120 óra

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3116 Gépésztechnikus Gépipari automatizálási technikus
Fejlesztő technikus, gépipar
Gépipari mérnökasszisztens
Gépkenési technikus
Gépszerelő technikus
Gépszerkesztő technikus
Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében
 • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyag- és munkaerő- szükségletének előzetes tervezésére
 • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új
 • berendezések üzembe helyezésére, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítására
 • az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására
 • a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására
 • az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére
 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve
 • prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére
 • új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére
 • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek

Kapcsolódó szakképesítések

 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10163-12

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10162-12

Gépészeti alapozó feladatok

10172-12

Mérőtermi feladatok

10169-12

Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken

10170-12

Gyártástervezés és gyártásirányítás

10171-12

Karbantartás és üzemvitel

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

2. EGYÉB ADATOK

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Egészségügyi alkalmassági követelmények:–

Pályaalkalmassági követelmények:–

Elméleti képzési idő aránya: 70 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %

Szintvizsga:

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:–

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

FEOR

száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

 

 

3611

 

 

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi koordinátor

Pénzügyi referens

Pénztáros

Számlaellenőr

 

4122

 

Bérelszámoló

Bérszámfejtő

Bérügyi adminisztrátor

 

 

3614

 

 

Számviteli ügyintéző

Főkönyvi könyvelő

Főkönyvi munkatárs

Számviteli előadó

 

 

 

 

3614

 

 

 

 

Könyvelő (analitikus)

Analitikus könyvelő

Analitikus nyilvántartó

Anyagkönyvelő

Banki könyvelő

Díjkönyvelő

Folyószámla könyvelő

Forgalmi könyvelő

Gépkönyvelő

Készletkönyvelő

Kontírozó könyvelő

Könyvelői adminisztrátor

Leíró könyvelő

 

 

4123

 

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Vállalati pénztáros

Pénzügyi nyilvántartó

Számlázási ügyintéző

Számviteli adminisztrátor

 

4112

Általános irodai adminisztrátor

 

Irodai adminisztrátor

4136

Iratkezelő, irattáros

Iratkezelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében,
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni,
 • könyvelési feladatokat ellátni,
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat,
 • elszámolni a termelési költségeket,
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,
 • számítógépes programcsomagokat használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

55 344 02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

szakképesítés-ráépülés

55 344 03

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

szakképesítés-ráépülés

55 344 07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

szakképesítés-ráépülés

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10145-12

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10147-12

Gazdálkodási feladatok ellátása

10148-12

Könyvelés számítógépen

10149-12

Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai

10150-12

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

 

6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600 / Fax: 78/461-178
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Bajai Szakképzési Centrum központi weboldala:
http://bajaiszc.hu/

Bajai Szakképzési Centrum – Felnőttoktatás/Felnőttképzés
http://bajai.szcentrum.hu/

 

ekréta