Szakgimnáziumi képzésünk

Szakgimnáziumi ágazati oktatás

Szakgimnáziumi ágazati oktatás
(Korábban: Szakközépiskolai oktatás)

 

A 4. év érettségivel zárul, amely kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyat is tartalmaz. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy iskolánkban a tanulmányokat folytatva szakképzettséget szerezni.

 

Tanulmányi területek kódjai:

 

030 - Gépészet ágazat (+1 év gépgyártástechnológiai technikus)

031 - Informatika ágazat 
           (+ 1 év CAD-CAM informatikus
 vagy + 1 év informatikai rendszergazda)

032 - Közgazdaság ágazat (+1 év pénzügyi-számviteli ügyintéző)

033 - Rendészet ágazat

034 - Szépészet ágazat

 

A tanulók felvételéről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján döntünk.

A gépészet és szépészet ágazatnál egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés is szükséges.

 

A rangsoroláshoz szükséges pontokat a

 • 7. osztály év végi és a
 • 8. osztály félévi jegyei alapján számítjuk ki.

Összesen elérhető pontszám 50 pont.

 

A pontok számításakor minden ágazatban a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:

 • magyar nyelv és irodalom (átlag)
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv
 • informatika.

Ha a felsorolt tantárgyak közül a tanulónak felmentése van valamelyik tantárgy értékelése alól, akkor a tanuló számára legkedvezőbb pontszámot eredményező más, a felsorolásban nem szereplő tantárgyat — kivétel készségtárgyak — veszünk figyelembe.

Jelentkezési lap itt letölthető.

(A fentiekről az igazolást a jelentkezési laphoz kérjük csatolni!)

 


 

Érdeklődni lehet:

Balogh Gáborné - 78/461-600

Jávorné Hargitai Klára - 78/462-600

 

Szakgimnáziumi képzés

 

Szakgimnáziumi osztályainkban a 9-12. évfolyamon szakmai végzettséget adó érettségi vizsgára felkészítő képzés folyik. Az érettségi vizsga lehetőséget teremt a szakirányú továbbtanulásra vagy a szakiránynak megfelelő munkavállalásra.

A szakgimnázium első négy évfolyamán az ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban és minden ágazatban egységes, az általános műveltséget megalapozó képzésben vesznek részt diákjaink.

A négy év befejezéseként tanulóink érettségi vizsgát tesznek, melynek vizsgatárgyai a hagyományoknak megfelelően közismereti tantárgyak, továbbá egy, az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgy. (Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi munka.)

A 12. évfolyamot követően tanulóink egyéves, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakmai vizsgára felkészítő OKJ-s tanulmányaikat folytathatják intézményünkben.

Diákjaink színvonalas oktatását biztosítják jól felszerelt szaktantermeink, tanirodánk, tanműhelyeink. Tanáraink a kor igényeinek megfelelő felkészítést biztosítanak valamennyi tantárgyból.

 

 

Szakgimnáziumi képzéseink szakmai tevékenységét az alábbiakban szeretnénk bemutatni.

 

 


Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné - 78/461-600

Gépészet ágazat (tagozatkód: 030)

Gépészet ágazat

(tagozatkód: 030)

 + 1 év Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03

 

A 9-12. osztályban a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés folyik.

A képzés jellemzői:

 • felvételi nincs
 • választható angol vagy német nyelv
 • közismereti és szakmai tantárgyak
 • összefüggő nyári szakmai gyakorlat
 • szakmai érettségi vizsga
 • érettségi után:
  • + 1 év gépgyártástechnológiai technikus vagy,
  • felsőoktatási intézménybe való jelentkezés

Képzés adatai:

Képzési idő: 4 év, az ágazati képzés után + 1 év

Elmélet/Gyakorlat aránya: 50-50 %

A képzés nappali rendszerű.

Amit kínálunk:

 • Piacképes szakma
 • Gyakorlatias oktatás
 • Jól felszerelt géppark
 • Látványos mérési módszerek

Szakmai tantárgyak:

 • Gépészeti alapozó feladatok
 • Műszaki mérés
 • Forgácsolási alapismeretek
 • Gyártástervezés és gyártásirányítás
 • Szerszámgépek karbantartása
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Munkavédelem
 • Elsősegélynyújtás
 • Idegen nyelv

 


Jelentkezni lehet:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600,
Fax: 78/461-178

 

Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné - 78/461-600

Informatika ágazati képzés (tagozatkód: 031)

Informatika ágazati képzés

(tagozatkód: 031)

 + 1 év CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01

vagy

+ 1 informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04


A 9-12. osztályban a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés folyik.

A képzés jellemzői:

 • felvételi nincs
 • választható angol vagy német nyelv
 • közismereti és szakmai tantárgyak
 • összefüggő nyári szakmai gyakorlat
 • szakmai érettségi vizsga
 • érettségi után:
  • + 1 év CAD-CAM informatikus vagy
  • + 1 év informatikai rendszergazda vagy
  • felsőoktatási intézménybe való jelentkezés

Képzés adatai:

Képzési idő: 4 év, az ágazati képzés után +1 év
Elmélet/Gyakorlat aránya: 40-60 %
A képzés nappali rendszerű.

Amit kínálunk:

 • Piacképes szakma
 • Jól felszerelt labor
 • Gyakorlatias oktatás
 • Ipari robotprogramozás

Szakmai tantárgyak:

 • Információtechnológiai alapok
 • Munkaszervezés
 • Technológiai ismeretek
 • Hálózati ismeretek
 • Műszaki ábrázolás és gépelemek,
 • CAD gyakorlat
 • CAD-CAM gyakorlat
 • CNC gépek kezelése
 • Adatbázis- és szoftverfejlesztés
 • Szakmai idegen nyelv
 • Számítógépes gyártás

Jelentkezni lehet:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600,
Fax: 78/461-178

 

Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné  78/461-600

Közgazdaság ágazati képzés (tagozatkód: 032)

Közgazdaság ágazati képzés

(tagozatkód: 032)

+ 1 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01

 

A 9-12. osztályban a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés folyik.

A képzés jellemzői:

 • felvételi nincs
 • választható angol vagy német nyelv
 • közismereti és szakmai tantárgyak
 • szakmai érettségi vizsga
 • érettségi után:
  • +1 év pénzügyi –számviteli ügyintéző szakképesítés vagy
  • felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés

Képzés adatai:

Képzési idő: 4 év, az ágazati képzés után+1év
Elmélet/Gyakorlat aránya: 70-30 %
A képzés nappali rendszerű.

Amit kínálunk:

 • Piacképes szakma
 • Jól felszerelt taniroda
 • Gyakorlatias oktatás

Szakmai tantárgyak:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Ügyviteli gyakorlatok
 • Általános statisztika
 • Statisztika gyakorlat
 • Pénzügyi alapismeretek
 • Pénzügyi gyakorlat
 • Adózási alapismeretek
 • Adózás gyakorlat
 • Számviteli alapismeretek
 • Számvitel gyakorlat
 • Munkahelyi egészség és biztonság

Jelentkezni lehet:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600,
Fax: 78/461-178

 

Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné 78/461-600

Rendészet ágazati képzés (tagozatkód: 033)

Rendészet ágazati képzés

 (tagozatkód: 033) 
Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek

 

A 9-12. osztályban a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés folyik.

A képzés jellemzői:

 • felvételi nincs
 • választható angol vagy német nyelv
 • közismereti és szakmai tantárgyak
 • összefüggő nyári szakmai gyakorlat
 • szakmai érettségi vizsga
 • érettségi után személy-és vagyonőri vizsgára való jelentkezés lehetősége

Képzés adatai:

Képzési idő: 4 év, az ágazati képzés után + 1,5 év rendőr tiszthelyettes szakképzés rendőszakközépiskolában

Elmélet/Gyakorlat aránya: 50-50 %

A képzés nappali rendszerű.

Amit kínálunk:

 • Piacképes szakma
 • Gyakorlatias oktatás
 • Biztonságos jövőkép

Szakmai tantárgyak:

 • Fegyveres szervek és vagyonvédelem
 • Speciális gyakorlat (önvédelem, lövészeti ismeretek, személy- és vagyonőri intézkedések)
 • Jogi és közigazgatási ismeretek
 • Társadalom és kommunikáció
 • Speciális informatika
 • Speciális informatika gyakorlat
 • Idegen nyelv
 • Rendészeti tábor
 • Katasztrófavédelmi gyakorlat
 • Rendőrségi gyakorlat
 • Személy-és vagyonőri gyakorlat

Jelentkezni lehet:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,, 
Szakközépikolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600,
Fax: 78/461-178

Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné  78/461-600

Szépészet ágazati képzés (tagozatkód: 034)

Szépészet ágazati képzés

 (tagozatkód: 034)

 + 1 év Gyakorló fodrász + 0,5 év fodrász

OKJ 52 815 01

 

A 9-12. osztályban a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés folyik.

A képzés jellemzői:

 • felvételi nincs
 • választható angol vagy német nyelv
 • közismereti és szakmai tantárgyak
 • összefüggő nyári szakmai gyakorlat
 • szakmai érettségi vizsga
 • érettségi után:
  • + 1 év gyakorló fodrász + 0,5 év fodrász vagy
  • felsőoktatási intézménybe való jelentkezés

Képzés adatai:

Képzési idő: 4 év, az ágazati képzés után +1 év + 0,5 év
Elmélet/Gyakorlat aránya: 30-70 %
A képzés nappali rendszerű.

Amit kínálunk:

 • Jól felszerelt labor
 • Gyakorlatias oktatás

Szakmai tantárgyak:

 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Szakmai etika és kommunikáció
 • Munka- és környezetvédelem
 • Vállalkozás és marketing
 • Szakmai informatika
 • Szépészeti szakmai ismeretek
 • Szépészeti általános anyagismeret

 


Jelentkezni lehet:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600,
Fax: 78/461-178

Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné 78/461-600

 

6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Tel.: 78/461-600 / Fax: 78/461-178
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Bajai Szakképzési Centrum központi weboldala:
http://bajaiszc.hu/

Bajai Szakképzési Centrum – Felnőttoktatás/Felnőttképzés
http://bajai.szcentrum.hu/

 

ekréta