NEMZETKÖZI ECDL VIZSGAKÖZPONT

Az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány – European Computer Driving Licence) nemzetközileg egységes normák szerint, szigorú minőségi szabályoknak megfelelően működtetett, egész Európában elismert vizsgarendszer, amely élvezi az Európai Unió támogatását.

Az ECDL tanúsítja, hogy birtokosa átfogó számítógép-használói ismeretekkel rendelkezik. Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez a jelölteknek négy vagy hét modulvizsgán kell számot adni tudásukról.

Az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez elegendő 4 modulvizsgát tenni ahhoz, hogy bárki – korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványához.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

Az ECDL modulokról, és bizonyítványokról

Az ECDL bizonyítvány 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár

 1. Számítógépes alapismeretek
 2. Szövegszerkesztés
 3. Táblázatkezelés
 4. Online alapismeretek

a többi 3 pedig választható

 1. Számítógépes alapismeretek
 2. Szövegszerkesztés
 3. Online alapismeretek

És egy szabadon választott

 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés,
 • Prezentáció,
 • Képszerkesztés,
 • Webszerkesztés,
 • IT biztonság,
 • IKT pedagógusoknak,
 • E-hitelesség, e-aláírás,
 • Közösségi média

Az egyes modulok részletes követelményeit, és ismertetőit az ECDL hivatalos lapján lehet megnézni: https://njszt.hu/hu/ecdl/modul

 • ECDL Képszerkesztés
 • ECDL Webszerkesztés
 • ECDL CAD
 • ECDL Advanced (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció)
 • ECDL Adatbázis-kezelés *
 • ECDL Prezentáció *
 • ECDL IT Biztonság *
 • ECDL e-hitelesség, e-aláírás *

*: A 7 modulos ECDL / ECDL Select bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a kimaradt modulokból is vizsgát tenni, így azokból önálló bizonyítványt szerezni.

Vizsgakártya

A sikeres vizsgák az első vizsga megkezdése előtt megvásárolt vizsgakártyára (4 vagy 7 modulos) kerülnek bejegyzésre. A hét modulvizsga letételével szerezhető meg a nemzetközi vizsgakövetelmények teljesítését tanúsító kétnyelvű Európai Számítógép-használói Jogosítvány.

Az ECDL Base bizonyítvány megszerzését követően a további három modulvizsga teljesítésével elérhető a teljes ECDL bizonyítvány. Amennyiben Ön 4 modulos vizsgakártyát vásárolt és sikeres Start vizsgái után kedvet érez a kiegészítő három modulvizsga letételéhez, akkor ehhez újabb vizsgakártyát (kiegészítő) kell vásárolnia.

A vizsgák pontos időpontjait és egyéb fontos információkat a következő web oldalon érheti el: https://njszt.hu/hu/vkp/bajai-szakkepzesi-centrum-kalocsai-dozsa-gyorgy-szakgimnaziuma-szakkozepiskolaja-es-kollegiuma

Pedagógiai programunk szerves részét képezi, hogy valamennyi tanulónk birtokában legyen az informatikai alapkészségeknek, és erről tanúbizonyságot is tegyen. Intézményünk más iskolába járó tanulók, illetve felnőttek számára is biztosít vizsgákat, tanfolyamokat.

Vizsgára jelentkezés szabályai

A meghirdetett vizsgákon az a vizsgázó vehet részt, aki vizsgakártyával rendelkezik, a vizsga előtt legkésőbb 5 nappal a vizsgára jelentkezett és befizette a vizsgadíjat

Amennyiben valaki nem rendelkezik vizsgakártyával, a kártyát az iskola titkárságán igényelheti és megvásárolhatja. A kártyatulajdonos adatait – legkésőbb a regisztrációs díj befizetése után 1 héttel – a rendszerünkbe regisztráljuk. A befizetés és a jelentkezés a  BSzC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Kalocsa, Asztrik tér 5-7.) titkárságán történik munkaidőben (Hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00-ig, pénteken 8:00-13:30-ig) Nagy Tünde iskolatitkárnál, vagy az info@dozsakalocsa.hu E-mail címen. Ha a vizsgázó betegség vagy egyéb ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, akkor az új vizsgaidőpontra át kell iratkoznia. 

Fontos! Külsős hallgatók jelentkezéskor a vizsgakártyájukat adják le!

A vizsgaközpont – nem megfelelő számú (4 főnél kevesebb) jelentkezés esetén – a vizsgaidőpontot módosíthatja, de az időpont változásáról minden esetben értesíti a már vizsgára jelentkezetteket.

Az ECDL vizsgával kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek az intézmény titkárságán a 06/78/461-600-as telefonszámon Nagy Tünde kapcsolattartótól.