Érettségire való felkészítés valamint esti munkarend szerinti felnőttoktatás

Érettségire felkészítő felnőttoktatás

Az érettségire felkészítő felnőttoktatás megteremti az érettségi vizsga, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőoktatásba való jelentkezés, a munkaerő-piacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét.

 • nappali munkarend szerint
 • levelező munkarend szerint

Nappali munkarend szerinti oktatás:

A képzés 2 éves. A felnőttek minden nap délelőtt járnak iskolába. A tanítási órákon a részvétel kötelező, a számonkérés folyamatos. A nappali képzésben 25 éves korig tanulhatnak a jelentkezők. Az oktatás ingyenes. Ebben a képzési formában tanuló diákjainknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Levelező munkarend szerinti oktatás:

A képzés 2 éves. A felnőttek egyik héten kettő, a másik héten három délután, este járnak iskolába. A tanulók tudásukról tanévenként három alkalommal adhat számot. Két beszámolóra a 12. és a 24. tanítási héten kerül sor. A tanévet osztályozó vizsgával zárják. Az oktatás ingyenes.

Jelentkezés feltétele: Szakiskolában államilag elismert szakképesítés (2016/2017. tanévtől)

A 2 év sikeres befejezése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

Négy tantárgyból kell érettségizni:

 • magyar nyelv és irodalomból,>
 • matematikából,
 • történelemből,
 • angol vagy német nyelvből,

Jelentkezni lehet:

Jelentkezési lap

Normatív támogatáshoz szükséges igénylőlap
Tankönyvlista (fizetős)
Tankönyvlista (támogatott)

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
Telefon/Fax.: 78/461-600   /   78/461-178
Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné 78/461-600

Több mint 20 év, több száz elégedett diák

1992-ben, több mint húsz éve indult útjára a Bajai SZC Dózsa GyörgySzakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma azóta is működő levelező munkarend szerinti oktatása.

Az elmúlt esztendők munkája igen eredményes volt, ezt mutatja a statisztika is: ebben a képzési formában idáig 18 évfolyamon 336 tanuló tett sikeres érettségi vizsgát.Mégsem a számadatok azok, amik a legjobb megerősítéssel szolgálnak az intézmény számára. A legmeggyőzőbb visszajelzés a végzett tanulók elégedettsége, s hogy ők maguk irányítják hozzánk a tanulni vágyó ismerőseiket.

A levelező képzés fenntartása igen fontos feladat, hisz olyanoknak teremt lehetőséget a tanulásra, akik munka, család mellett nem tudnak alkalmazkodni a nappali rendszerű oktatás kötöttségeihez. Ezeknek a felnőtteknek jelenthet megoldást a heti két délutános elfoglaltságot jelentő képzési forma.

A jelentkezők motivációja sokféle – munkaszerzés, továbbtanulás, fizetésemelés –, de valójában mindannyian az előrelépés feltételeként tekintenek az érettségi bizonyítványra. Egyrészt a „papírra”, másrészt az évek alatt megszerzett, sok területen alkalmazható ismeretekre, főként az idegen nyelvek területén.

A kitűzött cél eléréséhez azonban mind a diákok, mind a tanárok nagyfokú elkötelezettségére, odaadására van szükség. Ahogy azt egy idén érettségizett diák megfogalmazta: „ …a lelkiekben való kitartás, hogy csináld végig, és ne add fel. Ez a legnehezebb része az egésznek.” De mindebben segít a barátságos környezet, a felkészült, lelkiismeretes tanári kar. Ez mind együtt az elmúlt húsz év sikerének záloga, s arra törekszünk, hogy ez a jövőben is így legyen

Felnőttoktatás esti munkarend szerint

A szakma leírása:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.

Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.

Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.

A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.

Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.

Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.

Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
 • alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;
 • az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;
 • 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;
 • 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;
 • 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;
 • összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;
 • az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;
 • két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;
 • megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;
 • technológiai dokumentációt készíteni;
 • a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;
 • a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;
 • két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;
 • két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;
 • geometriai mérési feladatokat elvégezni.

Képzésben való részvétel feltétele:

 • érettségi

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. „Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadásának határideje a iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási napot megelőző 15. nap, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napja.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és feladatai:

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CAD szoftver használata| 90 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CNC gépkezelés| 90 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CNC program készítése| 90 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Záródolgozat elkészítése és bemutatása| 10 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A számítógépes tervezéshez és gyártáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
 • Ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép üzemképességét.
 • Kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket.
 • Számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC).
 • Kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat.
 • CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz.
 • Betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni.
 • Betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.).
 • Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal.
 • Szükség szerint éleket sorjázni.
 • Elvégezni a gépkarbantartási feladatokat.

Szakmai előképzettség:

 • 34 521 03 Gépi forgácsoló,
 • 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
 • 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
 • 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus
 • 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés
 • 51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés

Megjegyzés

 • Szakmai előképzettség szükséges.

A szakmához tartozó modulok

 • 11399-12 CNC-forgácsolás

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez| 480 perc| 55%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| CNC programozás| 90 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései| 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)| 20%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • vállalkozást működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozás/vállalat egyes részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni
 • lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
 • lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • ellátni a mikró és kisvállalat/vállalkozás szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat
 • felmérni a piaci környezetet
 • alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
 • alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
 • KER B1 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven írásban és szóban
 • a tanult idegen nyelven megérteni akár az üzleti életben szokásos helyzetekben is a fontosabb szóban közölt információkat olyan világos szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak
 • kiszűrni a lényegi információkat idegen nyelvű tévéadásból
 • elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás vagy munka során adódik
 • egyszerű, összefüggő idegen nyelvű szóbeli szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak
 • írásban és szóban egyaránt idegen nyelven leírni élményeket és eseményeket, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket
 • ismert témákról egyszerű, de összefüggő idegen nyelvű írott szöveget alkotni
 • szóban és írásban a megértést nem befolyásoló nyelvi hibákkal kommunikálni idegen nyelven olyan, az üzleti életben gyakori helyzetekben, amelyek számára ismerősek
 • a mindennapi üzleti életben szokásos témákban írásban és szóban egyaránt összefüggő szöveget alkotni
 • kiválasztani és használni a munkája során jelentkező feladat megoldásához az általa ismert digitális eszközök, szoftverek közül a megfelelőket
 • munkáját helyi hálózatban végezni
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

  A képzésben való részvétel feltétele:

 • szakmai végzettség

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és feladatai:

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Összetett informatika feladat megoldása| 120 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 180 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex vállalkozói ismeretek| 60 perc| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni és vezetni
 • megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
 • megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.
 • felmérni és értékelni a piaci környezetet
 • alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
 • alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
 • KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
 • idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését
 • idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek
 • számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is
 • véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait
 • világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni
 • szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek
 • számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni
 • hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven
 • akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

A képzésben való részvétel feltétele:

 •  érettségi+ szakmai végz. 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és feladatai:

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Összetett informatikai feladat megoldása| 120 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 210 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex vállalkozói ismeretek| 60 perc| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)| 30%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat
 • kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint
 • méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
 • alapszabásmintát készíteni
 • alapszabásmintát modellezni
 • ruhaipari gyártáselőkészítő programokat alkalmazni
 • szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
 • textiltermék ragasztási műveleteket végezni
 • vasaló berendezéseket üzemeltetni
 • ruhaipari gépeket üzemeltetni
 • kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
 • befejező munkálatokat elvégezni
 • a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni

A szakmához tartozó modulok

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10118-16 Lakástextíliák készítése
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10120-16 Női ruhák készítése és értékesítése
 • 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok
 • 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés
 • 10115-16 Textiltermékek összeállítása

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Felfektetési rajz készítése ruhaipari tervező programmal| 45 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Lakástextil termék készítése| 90 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Méretes női ruházati termék (vizsgaremek) és műszaki dokumentációjának készítése, bemutatása| 15 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Női ruházati termék készítése| 210 perc| 25%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Textiltermékek összeállítása| 120 perc| 15%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés| 180 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 10%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • átvételi és raktározási feladatokat végezni,
 • előkészítő műveleteket végezni,
 • nyersanyagot, készterméket vizsgálni, gyártásközi ellenőrzés végezni,
 • eszközöket használni, gépeket és berendezéseket kezelni,
 • befejező műveleteket végezni,
 • tésztát készíteni,
 • tölteléket készíteni,
 • feldolgozni a tésztát,
 • tésztát keleszteni,
 • tésztát sütni,
 • készterméket kezelni, csomagolni,
 • mézeskalácsot készíteni és díszíteni,
 • betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,
 • adminisztrációs munkát végezni.

A szakmához tartozó modulok

 • 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10942-16 Mézeskalács készítés
 • 11945-16 Sütőipari alapismeretek
 • 11837-16 Sütőipari ismeretek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Kenyerek vagy különböző termékcsoportba tartozó termékek készítése| 300 perc| 60%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Mézeskalács készítés| 180 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex pék írásbeli vizsgafeladat| 180 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Komplex szóbeli| 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)| 15%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A szakmához tartozó modulok

 • 10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
 • 10153-16 Könyvvezetési feladatok
 • 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
 • 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
 • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Bérszámfejtési feladat| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Elektronikus bevallás| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése| 60 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Bérügyi szakfeladatok| 60 perc| 15%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Társadalombiztosítási szakfeladatok| 60 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Az üzleti terv védése| 20 perc (felkészülési idő nincs)| 10%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

A szakma leírása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Megjegyzés

 • Szakmai előképzettség szükséges.

A szakmához tartozó modulok

 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása
 • 10789-12 Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban
 • 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Számviteli feladatok| 180 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Elemzési és ellenőrzési feladatok| 120 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Ellenőrzési feladatok| 120 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Számviteli feladatok ellátása| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 15%|

A  jelentkezési lapot itt találják: Jelentkezési lap.

Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről

Érdeklődni lehet:
Jávorné Hargitai Klára – 78/462-600

Close Menu