Érettségire való felkészítés valamint esti munkarend szerinti felnőttoktatás

Érettségire felkészítő felnőttoktatás

Az érettségire felkészítő felnőttoktatás megteremti az érettségi vizsga, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőoktatásba való jelentkezés, a munkaerő-piacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét.

  • nappali munkarend szerint
  • levelező munkarend szerint

Nappali munkarend szerinti oktatás:

A képzés 2 éves. A felnőttek minden nap délelőtt járnak iskolába. A tanítási órákon a részvétel kötelező, a számonkérés folyamatos. A nappali képzésben 25 éves korig tanulhatnak a jelentkezők. Az oktatás ingyenes. Ebben a képzési formában tanuló diákjainknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Levelező munkarend szerinti oktatás:

A képzés 2 éves. A felnőttek hetente három délután, este járnak iskolába. A tanulók tudásukról tanévenként négy alkalommal adnak számot. A négy beszámolóra negyedévenként kerül sor.  Az oktatás ingyenes.

Jelentkezés feltétele: Szakiskolában államilag elismert szakképesítés (2016/2017. tanévtől)

A 2 év sikeres befejezése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

Négy tantárgyból kell érettségizni:

  • magyar nyelv és irodalomból,>
  • matematikából,
  • történelemből,
  • angol vagy német nyelvből,

Jelentkezni lehet:

Jelentkezési lap

Normatív támogatáshoz szükséges igénylőlap
Tankönyvlista (fizetős)
Tankönyvlista (támogatott)

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
Telefon/Fax.: 78/461-600   /   78/461-178
Érdeklődni lehet: Balogh Gáborné 78/461-600

Több mint 20 év, több száz elégedett diák

1992-ben, több mint húsz éve indult útjára a Bajai SZC Dózsa GyörgySzakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma azóta is működő levelező munkarend szerinti oktatása.

Az elmúlt esztendők munkája igen eredményes volt, ezt mutatja a statisztika is: ebben a képzési formában idáig 18 évfolyamon 336 tanuló tett sikeres érettségi vizsgát.Mégsem a számadatok azok, amik a legjobb megerősítéssel szolgálnak az intézmény számára. A legmeggyőzőbb visszajelzés a végzett tanulók elégedettsége, s hogy ők maguk irányítják hozzánk a tanulni vágyó ismerőseiket.

A levelező képzés fenntartása igen fontos feladat, hisz olyanoknak teremt lehetőséget a tanulásra, akik munka, család mellett nem tudnak alkalmazkodni a nappali rendszerű oktatás kötöttségeihez. Ezeknek a felnőtteknek jelenthet megoldást a heti két délutános elfoglaltságot jelentő képzési forma.

A jelentkezők motivációja sokféle – munkaszerzés, továbbtanulás, fizetésemelés –, de valójában mindannyian az előrelépés feltételeként tekintenek az érettségi bizonyítványra. Egyrészt a „papírra”, másrészt az évek alatt megszerzett, sok területen alkalmazható ismeretekre, főként az idegen nyelvek területén.

A kitűzött cél eléréséhez azonban mind a diákok, mind a tanárok nagyfokú elkötelezettségére, odaadására van szükség. Ahogy azt egy idén érettségizett diák megfogalmazta: „ …a lelkiekben való kitartás, hogy csináld végig, és ne add fel. Ez a legnehezebb része az egésznek.” De mindebben segít a barátságos környezet, a felkészült, lelkiismeretes tanári kar. Ez mind együtt az elmúlt húsz év sikerének záloga, s arra törekszünk, hogy ez a jövőben is így legyen

Felnőttek oktatása - szakmajegyzék

2020/2021. Tanév

Jelentkezési lap letöltése pdf.

Bővebb információ a hirdetett szakmákról a www.ikk.hu oldalon.