A kollégium nevelésfilozófiája:

” Nem szavak teszik vitézzé az embert,
a csatasorban ismerszik meg ki ,mit ér.”

                                                   Hunyadi 

A kollégium rövid története

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégiumának három jogelőd intézménye volt Kalocsán.

 1. Az 1860-ban a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek által alapított Nőnevelő Intézetben 1951-től a Hámán Kató Középiskolai Leánykollégium kapott helyet, mely 1991-1995-ig Zrínyi Ilona Leánykollégiumként 170 lánynak adott otthont.
 2. Ugyanebben az épületben alakult meg az államosítást követően 1949-ben a Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskola és Technikum Diákotthona, mely 1963-1995-ig kollégiumi címmel rendelkezett és 200 diáknak ( lányok –fiúk) biztosította az iskolai tanuláshoz a hátteret.
 3. 1897-ben nyitotta meg kapuit Kalocsán a Tanítók Háza, melynek épületében az államosítás után az Állami Középiskolai Fiúdiákotthon került elhelyezésre,amely 1959-1995-ig Hunyadi János Középiskolai Fiúkollégiumként 100  fő többnyire gimnazista diáknak biztosította a lakhatási és tanulási feltételeit. 

1995-ben a csökkenő tanulói létszám miatt Kalocsa Város Önkormányzata összevonta a három kollégiumot, mely Hunyadi János Középiskolai Kollégiumként működött tovább. 2007-ben újabb összevonáson esett át az intézmény. A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezeti és szakmai tekintetben önálló kollégiumi intézményegységeként folytatta munkáját, melynek fenntartója Kalocsa város önkormányzata volt. A 2012-ben megalakult Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette a kollégium fenntartói feladatokat (pedagógiai munkával kapcsolatos kiadások finanszírozása),de a működtetést

( energia költségek,karbantartás,technikai dolgozók) az önkormányzatnál hagyta. Ezt követően  a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került a fenntartói szerep és az önkormányzat a Vagyonhasznosítási KFT útján látta el a működtetési feladatokat. 2016-ban ismét egymásra talált a fenntartói és a működtetői szerep a Bajai Szakképzési Centrum személyében, melynek kalocsai tagintézménye intézményegységeként működik a kollégium.

A kollégium történetéről részletesebben az alábbi kiadványokból,dokumentumokból tájékozódhatnak.

„Kalocsai Kollégiumok Millenniumi Emlékkönyve 1860-2000” c. könyvből

/„Spori Print V” Kft. Esztergom, 2000. Szerk:. Békési Imre – Gulyás Béla/

a Hunyadi-Vezér-Cikkei  lap  1998-2018  közötti számai megtalálhatók az intézmény honlapján, melyek részletesen ismertetik az adott év legfontosabb híreit, eseményeit.

A honlapon elérhetők a kollégium alapdokumentumai is, melyek bepillantást adnak a pedagógiai munka szakmai hátterébe, azaz a jelenünk történéseire való törekvésünkbe.

Írjuk együtt tovább a kollégium történetét, néhány évig légy részese az életünknek Kalocsán!

Kollégiumi információk

Név: Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Cím, feladat ellátási helyek:

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.

6300 Kalocsa Kunszt J. u. 1.

Tel /Fax: 78/ 464-413, kollégiumvezetői iroda

Tel.:   78/ 462-035 adminisztráció,

          78/ 463-922 ügyeletes tanári iroda

A következő középiskolák tanulóinak ad otthont a kollégium:

 • Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 • Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Kalocsai Szent István Gimnázium
 • Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
 • Kalocsa város valamennyi általános iskolája

 Elhelyezési feltételek: 4 ágyas szobákban, közös vizesblokkokkal

 Tanulócsoportok száma: 3

 A kollégium tantestülete:

 • Gulyás Béla kollégiumvezető
 • Csótiné Sima Rózsa nevelőtanár
 • Hajdúné Bertich Éva nevelőtanár
 • Molnár Béla nevelőtanár

Kollégiumi foglalkozások

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának -59/2013.(VIII.)EMMI rendeletnek megfelelően a foglalkozások a következők:

 • Kötelező kollégiumi foglalkozások
 • Tanulást segítő felkészítő foglalkozás napi három óra időkeretben, tanári felügyelettel, segítséggel
 • Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások:

Csoportvezetői foglalkozások,

Kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások

A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások

 •  Tematikus csoportfoglalkozások a következő témakörökben heti egy óra időkeretben
  • A tanulás tanítása
  • Az erkölcsi nevelés
  • Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
  • Állampolgárságra, demokráciára nevelés
  • Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
  • A családi életre nevelés
  • Testi és lelki egészségre nevelés
  • Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
  • Fenntarthatóság, környezettudatosság
  • Pályaorientáció
  • Gazdasági és pénzügyi nevelés
  • Médiatudatosságra nevelés

 A nevelőtanárok a csoportjukban lévő diákok személyiségfejlődését, iskolai teljesítményét folyamatosan figyelemmel kísérik, és egyéni pedagógiai módszerekkel segítik

 A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:

 • sport (asztalitenisz, csocsó, labdajátékok, légpuskás lövészet, konditerem használat)
 • stúdió,
 • informatikai ismeretek bővítése, IKT eszközök használata a szabadidőben
 • honlap szerkesztéshez dokumentumok gyűjtése, fényképek, cikkek ( a szabadidős körök csak a diákok érdeklődése esetén indulnak,működnek:- nem kötelező)

Könyvtár

8000 kötetes melyben megtalálható valamennyi kötelező irodalom, lexikonok, kézikönyvek.   Tanulási céllal internet használati lehetőség a számítógépeken. Szakszerű, állandó tanári felügyelet és segítség mellett hétfőtől csütörtökig 14.30 -21-oo-ig áll a diákok rendelkezésére.

Hagyományos rendezvények

„Értékeink a múltban gyökereznek,
a jelenben hatnak,
és a jövő nemzedékét formálják.”

 • Gólyatábor,
 • Város- és kollégiumismereti vetélkedő,
 • Kollégiumi polgárrá avatás,
 • Karácsonyi ünnepség,
 • Farsang,
 • Valentin napi bál
 • Hunyadi Napok,
 • Végzős tanulók búcsúztatása.
 • 1999-től minden évben a kollégiumi napok alkalmával megjelenik a
  ”Hunyadi Vezér Cikkei „  című lap.

Kapcsolatok

Tantestületi és diák-önkormányzati szinten a következő kollégiumokkal tart az intézmény kapcsolatot:

 • Bajai Szakképzési Centrum Radnóti Kollégiuma
 • Bajai Szakképzési Centrum Zrínyi Kollégiuma
 • Táncsics Mihály Kollégium Kecskemét,
 • Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája,Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, Kiskunfélegyháza

„Önfejlesztő Kollégiumok országos hálózata „

 •  A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségnek és az Országos Kollégiumi Diákszövetségnek aktív tagja az intézmény.
 • Kalocsa város valamennyi oktatási intézményével, művelődési és egyéb közintézményével a munkakapcsolat mindennapi.
 • Városi Kábítószer Egyeztető Fórum

Mérési eredmények

Felméréseket végzünk a tanulók körében, hogy mennyire elégedettek a kollégiumban folyó munkával. Főbb mutatók a következők:

 • a diákok 85 %-a jónak tartja a tanulási körülményeket,
 • a kollégium általános légkörét 62 % tartja jónak,
 • a diákok 88 %-a a jó társaságot, a sok barátot értékeli előnyösen,
 • 87 %- ban meg vannak elégedve a tanárok és a technikai dolgozók segítőkészségével, törődésével, gondoskodásával.

 A szülők körében készített felmérés egyértelműen bizonyítja, hogy társadalmilag hasznos és egyénileg értékes pedagógiai munka folyik a kollégiumban. Az elvárások mind az elhelyezési feltételek, mind a nevelőmunka területén magasak a szülők részéről,melynek a négy fős testület igyekszik maradéktalanul megfelelni.

Megyei, országos kollégiumi eseményeink, pályázataink

 • Emléktábla avatás, emlékülés dr. Szvétek Sándor igazgató tiszteletére a millennium évében
 • Megjelent a Kalocsai Kollégisták Millenniumi Emlékkönyve
 • Kollégiumtörténeti kiállítás
 • Népi Kollégiumok történetét és Kardos László életútját bemutató vándorkiállítás
 • Megyei szintű továbbképzések szervezése (pályázat írás, gyermekvédelem, kollégiumi foglalkozások, pedagógiai program foglalkozási tervek ,Arany János Tehetséggondozó program).
 • Országos kollégiumi rendezvényeken, vetélkedőkön részvétel
  • Legügyesebb Kollégista megyei, országos vetélkedő: Kecskemét, Tata, Nagykőrös,
  • Kiskunfélegyháza ,Cegléd ,Békés
  • Környezetvédelmi konferencia: Barcs,
  • Focigála Nagykőrös, Sportversenyek Jánoshalma, Diákvezető képző tábor Vác, Siófok, Kalocsa
  • Országos kollégiumi diáktalálkozó Vác, Kalocsa, Szombathely, Eger
  • Kollégiumi Szövetség konferenciái Budapest Balatonföldvár, Szombathely, Keszthely
  • Önfejlesztő kollégiumi tréningek Balatonfüred, Budapest, Szolnok, Mátraháza
 • Előadásokat, találkozók folyamatosan a kollégium könyvtárában irodalomról, sportról, káros szenvedélyekről.
 • Internet hozzáférési lehetőségeket és a számítógéppark fejlesztése ( 35 db)
 • Kollégisták Alkotásai Kiállítás
 • „ Tizennyolc évesen visszanézve „ kollégista diákversek kiadása
 • X. Országos Kollégiumi Diáktalálkozó megrendezése
 • Megyei, Országos Lövész Diákolimpiák, Országos Középiskolás Bajnokságok ( Kecskemét, Kiskunmajsa, Ballószög, Kalocsa, Nagykőrös, Budapest, Ács, Nyíregyháza, Komárom)

Nyertes pályázatok :könyvtárfejlesztés, sporteszközök, színjátszó, néptánc kör fejlesztés, hagyományőrzés, diákönkormányzat működés, tehetséggondozás, számítógép, önfejlesztő kollégium, egészséges életmódra nevelés, stúdióeszköz fejlesztés, millenniumi program, megyei szintű továbbképzés, felzárkóztatás, hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, vizesblokk felújítás, hűtőszekrény,TV, DVD vásárlás.

/Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, a Bács-Kiskun Megye Közoktatásért Közalapítványt, Soros Alapítvány és a Közoktatási Modernizációs Alapítvány, Oktatásért Közalapítvány/

Hogyan lehetsz kollégista?

A kollégium lakója az a középiskolás diák lehet , aki érvényes felvétellel rendelkezik a város valamelyik középiskolájába.
Jelentkezni az iskolai beiratkozás napján kell személyesen a kollégiumban.
A felvétel egy tanévre szól.
Évközben a szabadférőhelyek függvényében van lehetőség felvételre.

Miért és mennyit kell fizetni?

 • A kollégiumi elhelyezésért, a lakhatás igénybevételéért és a tanári pedagógiai munkáért nem kell térítést fizetni.

  A napi háromszori étkezésért fizetni kell, melynek jelenlegi ára:

  908 Ft/nap

  Az 50 %-os kedvezményre jogosultak esetében:

  454 Ft/nap

  Amennyiben a tanuló iskolai tanulmányai alatt ingyenes étkezésre jogosult, akkor azt a kollégiumban is igénybe veheti.

  A térítési díjak mértékének  megállapítása, változtatása a fenntartó önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Így telik egy napod...

 • ha felvettek,
 • ha befizetted,
 • ha beköltöztél,
 • ha itt maradsz?

 

6.30 -7.45-igÉbresztő,reggeli,ágyazás,tisztálkodás,takarítás,indulás az iskolába
12.00-15.00-igEbéd
16.00-igKimenő
16.15-19.00-igSzilencium,felkészülés a másnapi iskolai tanórákra
19.00-20.00-igVacsora
20.00-21.00-igCsoportfoglalkozás, szakköri foglalkozás,szabadidő,kimenő nincs
21.00-21.30-igFelkészülés a takarodóra
21.30.Takarodó

 

Kalocsa, 2018. június 15.                            Gulyás Béla kollégiumvezető